Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

Uitgelicht

Datum: 17 mei
Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Locatie: Gemeente Almere

In samenwerking met Binnenlands Bestuur heeft BDO een onderzoek uitgevoerd naar de verandercapaciteit van gemeente. 

Het blijkt dat de medewerkers vaak nog onvoldoende zijn overtuigd van de gekozen weg. Juist de afdeling financiën / control / middelen kunnen een belangrijke rol spelen in het vertalen van strategische doelen naar operationele KPI’s om daarmee de gekozen weg meer helder te maken voor de organisatie en zijn stakeholders.

Lees meer...

Agenda

Datum: 18 mei 2017
Tijd: 9:00 - 13:00 uur

Locatie: Raadzaal gemeente Barneveld

Bevoorschotting voorziet zorgaanbieders van benodigd werkkapitaal en helpt liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders voorkomen. Gemeenten geven door het maken van bevoorschottingsafspraken invulling aan hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg voor cliënten en de continuïteit van het zorgaanbod. Dit was met name van groot belang in het transitiejaar 2015, waarin het declaratieproces tussen gemeenten en zorgaanbieders nog niet volledig was ingericht en getest. Inmiddels begint het proces bij veel gemeenten en zorgaanbieders ingeregeld te raken. Er wordt door gemeenten en zorgaanbieders gewerkt aan standaardisatie en het ontwikkelen van formats voor informatievoorziening en verantwoording (zoals www.i-sociaaldomein.nl).

Gemeenten moeten zich bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan bevoorschotting, en het (voor)financieren van zorgaanbieders in het Sociaal domein. Bevoorschotting van zorgaanbieders brengt kredietrisico met zich mee. De risicoperceptie en risicoattitude van veel gemeenten is afgelopen jaren, mede door de lessen van de kredietcrisis, veranderd. Het besef dat het verstrekken van financiering en garanties niet ‘gratis’ is en zonder risico’s groeit. Eventuele verliezen vanwege te ruime bevoorschotting van zorgaanbieders heeft directe gevolgen voor de eigen financiële positie en het weerstandsvermogen van gemeenten.

Lees meer...

Datum: 9 juni 2017
Locatie: Jaarbeurs te Utrecht

Thema: techniek en politiek

“Eerst de politiek dan de techniek” zou luidt het advies van de Rfv dat begin 2017 is gepubliceerd. Het nieuwe kabinet kan met dit advies in de hand de stofkam door de financiële verhoudingen halen. Doel is een transparant systeem waarmee gemeenten hun werk goed kunnen doen. Op 15 maart aan staande is in eerste instantie het woord aan de kiezer, waarna een nieuw kabinet wordt gevormd. Uiteraard is het daarbij de vraag welke consequenties dit zal hebben voor de gemeentelijke financiën en de financiële verhoudingen. Naar verwachting is er bij het verschijnen van de meicirculaire hierover nog niet veel duidelijkheid.

Op de voorjaarsbijeenkomst van de FAMO gaan we daarom de volgorde omdraaien: “eerst de techniek en daarna de politiek”.

Lees meer...

Data en locaties:

 27 juni:  Zwolle 
 29 juni:  Eindhoven 
 6 juli:  Rotterdam 

Het centrale thema dit jaar is “Verder kijken”. Vanuit de FAMO-wens om tijdens deze dagen meer de integrale bedrijfsvoering onder het licht te brengen, zullen dit jaar ook HRM- en I- thema’s aan bod komen. Natuurlijk wordt er ook gesproken over o.a. herijking gemeentefonds, de circulaire gemeentefonds, de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, BBV evaluatie/eerste ervaringen, de accountantscontrole 2016, etc.

Meer informatie volgt spoedig.

Datum: medio september/oktober

Het monitoren van de gegevens en cijfers binnen het sociaal domein is in ontwikkeling. Belangrijk is om meer betrouwbare en tijdige gegevens te verkrijgen voor de monitoring en verantwoording. Verschillende gemeenten hebben hier al ervaring mee opgedaan. Momenteel doet Connect Professionals een onderzoek naar deze informatie. Daarnaast geeft BDO inzicht in de strategisch benadering van deze informatie. Tijdens deze bijeenkomst zal de theorie getoetst worden aan praktijkvoorbeelden. 

Volg ons!

Facebook  Twitter

FAMObestuur RT @WalterHuith: Turfburg gaat voor blockchain #da2020 experimenteer in kleine projecten met deze belangrijke ontwikkeling @VvB_nieuws @FAM
FAMObestuur RT @AenOGemeenten: Werk jij in het sociaal domein? Sluit dan op 6 april aan bij de uitvoeringsautoriteit: https://t.co/R3ZSOUOFhx @FAMObest
FAMObestuur Anja van der Horst en Astrid van de Klift benoemd als nieuwe vrouwelijke voorzitters #FAMO https://t.co/pP0jMxdJcL https://t.co/8YtPRK3JAb

Partners

  • BNG bank
  • Connectprofessionals
  • JS Consultancy
  • Eiffel
  • Segment Opleidingen
  • BDO
  • Zanders