Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

Kennispartners

De FAMO werkt samen met diverse kennispartners:

1. Verenigingen
Met diverse andere (grotere) ambtenartenverenigingen (gericht op de bedrijfsvoering) werkt de FAMO samen zoals:

• Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)
• Bestuursacademies (BA), universiteiten en hogescholen
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Vereniging Stadswerk Nederland (Stadswerk)
• Vereniging van I&A-coördinatoren van Gemeenten (VIAG)
• Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv)
• Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA)
• Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)

In de BesturenConferentie stemmen bijvoorbeeld de voorzitters en de secretarissen van verenigingen zoals Divosa, VGS, Stadswerk, Viag en NVVB programma's met elkaar af en soms worden bijeenkomsten door verenigingen samen georganiseerd.

2. Overheidsinstanties
Samen met bv ministeries (vooral het ministerie van BZK), de VNG of IPO organiseert de FAMO bijeenkomsten. Zo worden de Circulaire-dagen georganiseerd in samenwerking met BZK en VNG.

3. Sponsoren
Naast samenwerking met overheidsorganisaties (non-profit instellingen) zijn er ook relaties met profit- instellingen / de sponsoren. Dit betreft vooral het organiseren van bijeenkomsten.

4. Platforms
In veelal denktanks ondersteunt de FAMO trajecten van beleidsbijstellingen, evaluatie en vernieuwingstrajecten;
Voorbeelden hiervan zijn:
* KING: ICT; benchmark; bestuurskracht
* BBV: evaluatie van begrotingsregels voor de overheid
* A&O-fonds: uitwerking van o.a. opleidingen binnen de overheidskolom
* College van Arbeidszaken: bijstelling van arbeidsvoorwaarden

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn