Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

Zorg → Sociaal domein

Segment nieuwsbrief juni 2017 1Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de nieuwe WMO en de Participatiewet. Na ruim 2 jaar kunnen we stellen dat de transformatie van de zorg in volle gang is en dat gemeenten steeds meer in staat zijn dure zorg af te schalen. - Segment

Eén gezin, één plan krijgt steeds meer inhoud en voldoet daarmee steeds beter aan de doelen die het Rijk met de taakoverheveling voor ogen had. Hoewel er zorginhoudelijk goede stappen worden gezet, is het voor veel gemeenten lastig om het sociaal domein goed in control te krijgen.

In 2015 hielden gemeenten flinke delen van hun budget over en 2016 laat voor veel gemeenten een vergelijkbaar beeld zien. Een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening is nog lang geen vanzelfsprekendheid en voorspelbaarheid en beheersbaarheid van budgetten is nog verre van optimaal. Bovendien werkt het Rijk aan wetsaanpassingen die gevolgen (kunnen) hebben voor gemeenten.

Is uw gemeente voldoende in control, beheerst u de risico’s en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers van gemeenten zoeken naar praktische handvatten om meer grip te krijgen op de financiële middelen van het sociaal domein, dat ze op een adequate wijze willen anticiperen op risico’s. Ook wordt gezocht naar een wijze waarop de rechtmatigheid binnen het sociaal domein te verbeteren is.
De grote belangstelling voor de cursussen ‘Sociaal domein in control’ en ‘Gemeentefinanciën binnen het Sociaal Domein’ laat zien dat ze een antwoord zijn op de zoektocht naar meer sturing en inzicht, waarbij de aangeboden praktische handvatten door hun directe toepasbaarheid als absoluut voordeel worden ervaren.


Eric Westerhof – docent bij Segment

 Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn