Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

marloes pompBlockchain is het nieuwe buzzword in de wereld van internettechnologie. Volgens kenners wordt de impact nog veel groter dan die van het internet zelf. Voor de overheid zijn de zegeningen groot, zo blijkt uit de eerste pilots binnen de sector. Zo kunnen data beter worden beveiligd, en systemen worden fraudebestendiger. Marloes Pomp (Digital Action), die de pilots begeleidt, vertelde erover tijdens de Voorjaarsbijeenkomst. - Linda van Tilburg

Lees meer...

Rudolf RoelevenOver anderhalf jaar wordt vanuit Europa e-factureren verplicht voor Nederlandse gemeenten. Preciezer gezegd: elke gemeente moet vanaf 27 november 2018 digitale facturen kunnen ontvangen en verwerken. Dat is snel, maar de urgentie wordt volgens Rudolf Roeleven van KING nog nauwelijks gevoeld. ‘Gemeenten en crediteuren zitten een beetje op elkaar te wachten.’ Op de FAMO Voorjaarsbijeenkomst Financiën zette Roeleven de verplichtingen en voordelen op een rij.Linda van Tilburg

Lees meer...

JS Consultancy nieuwsbrief juni 2017 1In de zinderende warmte verzamelden zich op 17 mei een keur aan geïnteresseerden in het historische stadhuis van Zutphen voor de regionale expertisetafel ‘In tien stappen naar een succesvolle digitale transformatie' - JS Consultancy

Nadat Zutphen haar CIO Bart Lindeboom ons in zijn mooie stad heeft welkom geheten pakken de schrijfsters van het boek ‘Digitale Transformatie Zo doe je Dat’- de vloer. Na een korte introductie van Patricia Croese en Marjan Schils komen we tot de kern van het boek; wélke stappen zijn essentieel om tot een succesvolle transformatie te komen? En hóe kom je daar toe? Aan de hand van een aantal praktische cases, ingebracht door de deelnemers behandelen we het belang van fasering in je transformatieproces. Om deze reis succesvol te kunnen maken moet je regelmatig afdalen in het stappenplan. Wat zijn de trends en ontwikkelingen in mijn vakgebied? Wie ligt er eigenlijk wakker van dit project. Zijn mijn kernwaarden en veranderstrategie helder?

Lees meer...

Zanders nieuwsbrief juni 2017De tijd is rijp voor het integreren van twee parallelle werkelijkheden bij gemeenten: de werkelijkheid van ‘de baten en lasten’ en werkelijkheid van ‘de kasstromen’. Dit is een logische, vanzelfsprekende en zelfs noodzakelijke stap om alle relevante onderdelen van de financiële exploitatie met elkaar in verband te brengen. Met één centraal doel: het realiseren van structureel houdbare gemeentefinanciën. - Zanders

Alle (kern)taken en de daaruit voortkomende activiteiten van gemeenten hebben financiële consequenties. De financiële consequenties hebben verschillende verschijningsvormen. Omdat de (kern)taken en activiteiten van gemeenten de basis vormen van alles wat daaruit volgt hangen alle verschijningsvormen direct of indirect met elkaar samen. Met elk een eigen betekenis en functie binnen de totale financiële exploitatie.

Lees meer...

BNG Bank nieuwsbrief juni 2017Het aanstellen van de accountant is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad die in de Gemeentewet is geregeld. Eind maart publiceerde de VNG een handleiding met als doel het ondersteunen van raadsleden in deze rol. - BNG Bank

De handleiding geeft informatie en benoemt keuzemogelijkheden. Ze is opgesteld door een werkgroep van raadsleden, accountants, een griffier, controllers en medewerkers van het VNG-bureau.

Lees meer...