Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

Vensters Open nr 2Het programma Vensters heeft als doel om de bedrijfsvoering en dienstverlening van publieke organisaties te (helpen) verbeteren. Dat doen wij door middel van onze Vensters-instrumenten, duidingen, leerkringen en kennisdeling. Kennisdeling via onder andere ons nieuwe magazine Vensters Open. - Vensters voor Bedrijfsvoering

Lees meer...

In november 2018 wordt het voor gemeenten verplicht om e-facturen te ontvangen en te verwerken. Gemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in de impact van e-factureren op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en welke stappen concreet genomen moeten worden.

In 2013 is er al een impactanalyse gedaan naar e-factureren. In de tussenliggende periode zijn er ontwikkelingen geweest die mogelijk van invloed zijn op de implementatie en adoptie van e-factureren.

Lees meer...

Rudolf RoelevenOver anderhalf jaar wordt vanuit Europa e-factureren verplicht voor Nederlandse gemeenten. Preciezer gezegd: elke gemeente moet vanaf 27 november 2018 digitale facturen kunnen ontvangen en verwerken. Dat is snel, maar de urgentie wordt volgens Rudolf Roeleven van KING nog nauwelijks gevoeld. ‘Gemeenten en crediteuren zitten een beetje op elkaar te wachten.’ Op de FAMO Voorjaarsbijeenkomst Financiën zette Roeleven de verplichtingen en voordelen op een rij.Linda van Tilburg

Lees meer...

marloes pompBlockchain is het nieuwe buzzword in de wereld van internettechnologie. Volgens kenners wordt de impact nog veel groter dan die van het internet zelf. Voor de overheid zijn de zegeningen groot, zo blijkt uit de eerste pilots binnen de sector. Zo kunnen data beter worden beveiligd, en systemen worden fraudebestendiger. Marloes Pomp (Digital Action), die de pilots begeleidt, vertelde erover tijdens de Voorjaarsbijeenkomst. - Linda van Tilburg

Lees meer...

Zanders nieuwsbrief juni 2017De tijd is rijp voor het integreren van twee parallelle werkelijkheden bij gemeenten: de werkelijkheid van ‘de baten en lasten’ en werkelijkheid van ‘de kasstromen’. Dit is een logische, vanzelfsprekende en zelfs noodzakelijke stap om alle relevante onderdelen van de financiële exploitatie met elkaar in verband te brengen. Met één centraal doel: het realiseren van structureel houdbare gemeentefinanciën. - Zanders

Alle (kern)taken en de daaruit voortkomende activiteiten van gemeenten hebben financiële consequenties. De financiële consequenties hebben verschillende verschijningsvormen. Omdat de (kern)taken en activiteiten van gemeenten de basis vormen van alles wat daaruit volgt hangen alle verschijningsvormen direct of indirect met elkaar samen. Met elk een eigen betekenis en functie binnen de totale financiële exploitatie.

Lees meer...